گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" ۷ روز هست از پرداخت…


۷ روز هست از پرداخت و خرید از سایت شیکسون گذشته ولی هنوز ارسال هم نشده.....، با شماره هایی که در سایت هست تماس گرفتیم ولی پاسخگو نیستن...!!! اصلا دیگه نمیشه اعتماد کرد.... "

علت

توضیحات