گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" به خدا تقلبین همه جن


به خدا تقلبین همه جنساشون خرید نکنید که سخت پشیمون میشید چون اصلا چیزی که در عکس می بینید اون نیست.وقتی اداره پست میاره در خونه بسته ها پلمپ هست و حتی اجاره نداری باز کنی ببینی کیفیت کار چی هست میگه اگه باز کنی دیگه از ما مرجوع نمیکنن "

علت

توضیحات