گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سلام ممنون از برنامه


سلام ممنون از برنامه بسیار خوبتون فقط اینکه میشه رشتا های فنی و حرفه ایی رو هم بگذارید تو لیست آزمون هاتون.ممنون "

علت

توضیحات