گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

نظر کریمی درباره فروشگاه اینترنتی

کریمی

خوب

در مورد دیجی کالا حداقل حداقل توی این یکی دوسال دیگه نمیشه گفت بهترین. واقعا افت چشم گیری داشته. شاید بزرگترین باشه ولی بهترین نیست

علت

توضیحات