گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

نظر کریمی درباره فروشگاه اینترنتی

کریمی

خوب

جنسا با کیفیت فقط تنوع محصولاتشون کمه

تنوع کارهای مردانه وکیف کفش زنانه شون به نسبت فروشگاه های دیگه خیلی کمه اما محصولاتی که دارند باقیمت خوبی عرضه میشن

علت

توضیحات