گزارش نظرات در آینه

خوش قول و دقیق
5star

من مشتری ثابتشون هستم اکثر وسایلمو از اینجا میخرم همیشه هم خیلی سریع و دقیق به دستم رسیده ممنونم ازشون

لطفا علت گزارش نظر را انتخاب کنید
درصورت لزوم توضیحات خود را وارد کنید.