گزارش نظرات در آینه

پیگیریشون خوبه
3star

من یکبار ازشون خرید کردم متاسفانه جنس کمی خراب شده بود ولی پیگیریشون خوب بود و جنس رو تعویض کردن واسم

لطفا علت گزارش نظر را انتخاب کنید
درصورت لزوم توضیحات خود را وارد کنید.