گزارش نظرات در آینه

قیمتها کمی بالاست
3star

من متاسفانه تجربه خوبی نداشتم رنگهایی که می خواستم نفرستاده بودن و قیمتها کمی بالاتر بود

لطفا علت گزارش نظر را انتخاب کنید
درصورت لزوم توضیحات خود را وارد کنید.