گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" امروز قرار بود سفارش


امروز قرار بود سفارشم برسه بعد یهو دیدم پیام عذر خواهی با کد تخفیف داده، اول فکر کردم سوتی دادن ولی بعد از اینکه با پشتیبانی تماس گرفتم فهمیدم سفارشم تا ۴۸ ساعت دیگه میرسه! یعنی چی خدایی؟ فازتون چیه؟ به مشتری نباید درست خبر بدین؟ "

علت

توضیحات