گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خُب رسیدیم به تجربه


خُب رسیدیم به تجربه ی خرید من از تیمچه یکی از اقلام سفارشم رو تامین کننده تامین نکرده بود و پشتیبانی زنگ زدن بهم اطلاع دادن اخلاق خوبی هم داشتن و مبلغش رو چند روز بعد به حسابم واریز کردن بقیه ی اقلام همین الان رسیدن و بسته بندی خوب بود و مامور ارسال هم خوشرو بودن "

علت

توضیحات