گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خوبه و قیمتا هم مناسبه…


خوبه و قیمتا هم مناسبه فقط یه کم دیر میرسه دستت که مهم نیست لابد سرشون شلوغه "

علت

توضیحات