گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" میخواستی بخری ولی نخریدی !؟…


میخواستی بخری ولی نخریدی !؟ آخه وقتی خرید نزدی چرا میای نظر گمراه کننده ثبت میکنی ؟؟ من قبل خرید اومدم کل نت گشتم درباره فارس مارک و کلی تحقیق کردم در انتها دل زدم دریا و خریدم بخرید تا بفهمید چه پشتیبانی قوی و چه سرعت ارسالی دارن اسمم : مهران فرید اینم شماره خریدم : 54514 "

علت

توضیحات