سلام، ما آینه ایم.

آینه بستری برای به اشتراک گذاری تجربیات کاربران در استفاده از خدمات کسب و کارهای مجازی می باشد.

ماموریت ما این است که افراد و شرکت ها را گرد هم آوریم تا تجربیاتشان را با هم به اشتراک بگذارند.

ما معتقدیم که مردم می خواهند و می توانند دنیای خود را ساخته و بهبود بخشند.


ما آینه را برای ارایه نظرات آزاد و رایگان در اختیارتان قرار می دهیم.

آینه محلی برای ارتباط کاربران با کسب و کارها و تأثیرگذاری برروی آنها است.

همچنین آینه بستری برای ‍ پیشرفت کسب و کارها با کمک و یاری کاربران و مصرف کنندگان می باشد.

ستاره های آینه بیش از یک امتیاز، نشان می دهند که یک کسب و کار چیزی برای پنهان کردن ندارد و مشتریان خود را دوست دارد.


با آینه ، مردم محلی برای به اشتراک گذاری و برسی نظرات در مورد کسب و کارها دارند و هر کسب و کار ابزاری برای تبدیل نظرات کاربران به دستاوردهای تجاری دارد.

ما یک گروه پرشور از مردم در سراسر ایران هستیم.


هدف ما بهبود مستمر است و هر نظر به ما کمک می کند تا تجربیات بهتری را برای رسیدن به این هدف ارایه کنیم.