avatar
نادر صالحی
فروشگاه اینترنتی لندو (ایران رنتر)

فروشگاه لندو (ایران رنتر)

1star
۱۴۰۱/۰۶/۱۲

مژخرف ترین مجموعه ک ازش…

مژخرف ترین مجموعه ک ازش میشه وام کرفت همینا هستن حرف از دهنشون نمیزنن سه ماه درخواست یدونه وام دادم هر روز میگن امروز پرداخت میشه فردا پرداخت میشه .... تشکیلات لندو اگرم یه مدیر بالا ردش اینو دیپ زنگ بزنه بهش بگم اون خراب شدشون چجوریه


report