گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" آل دیجیتال که دوستا


آل دیجیتال که دوستان معرفی کردند گزینه مناسبیه. من از شیراز هم چند بار ازشون جنس خریدم راضیم. "

علت

توضیحات