گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" چند روز پیش اینا رو


چند روز پیش اینا رو از آترامارت گرفتم. نمی‌دونستم چیه، از ترب پیداش کرده بودم. زنگ زدم محض اطمینان موجودی چیزایی رو که می‌خواستم رو چک کردم. ساعت ۲ سفارش دادم، ۷ رسید دستم. "

علت

توضیحات