گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" باید عکس های واقعی تر از ...


باید عکس های واقعی تر از اجناسشون بذارن تا وقتی سفارش بدستمون میرسه توی ذوقمون نخوره به هر حال کیفیت خوب بود "

علت

توضیحات