گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خداییش دم تیم پشتیبا


خداییش دم تیم پشتیبانی #تیمچه گرم. تماس گرفتن و مشکل رو خیلی سریع پیگیری کردن امیدوارم همینقدر پر قدرت به کارشون ادامه بدن "

علت

توضیحات