گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" راضی بودم سفارشم صحیح و سالم به دستم رسید


من ازشون خرید کردم همش استرس داشتم که تو این مسافت طولانی محصولاتم خراب نشن اما بسته بندی شون خیلی عالی بود که صحیح و سالم به دستم رسیدن "

علت

توضیحات