گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" امروز 22/5/1401 بعد از یک…


امروز 22/5/1401 بعد از یک ماه هنوز سفارشم بدستم نرسیده و می گن تامین نشده...لطفا به هیچ وجه از این فروشگاه و خود لندو خرید نکنید و اعتماد نکنید. اصلااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااا اااااا "

علت

توضیحات