گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" هر دفعه کیفیت و کمیت…


هر دفعه کیفیت و کمیت خدمات کمتر میشه ،مثلا قبلا نوشابه همراه غذا قوطی بود حالا تبدیل یک لیوان کاغذی شده یا ملافه وپتو یک بار مصرف بود حالا پارچه ای شده، پذیرایی کامل تبدیل به یه شیشه آب شده ، قبلا زودتر می رسید حالا تاخیر داره ،یه قطار معمولی شده با قیمت بالا "

علت

توضیحات