گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" یک ماه است دو تیشرت…


یک ماه است دو تیشرت سفارش دادم و پولشو آنلاین پرداخت کردم با هزینه ی پست ولی به دستم نرسیده ☹اصلا آنلاین پرداخت نکیند که.... "

علت

توضیحات