گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خوش عطر وعالی


من کمد ادویه هام از محصولات بی بی عطار پر شده چون خیلی با کیفیت ومرغوب هستن و اینکه خوش عطر و خوش مزه می کنه خورشت هارو "

علت

توضیحات