گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من از خانم افشار تور…


من از خانم افشار تور استانبول خريدم ايشون واقعا نمونه هستند در پيگيري و به تعهدات تمام و كمال عمل كردن. دستشون درد نكنه. حتي كوچيك ترين مشكلي هم نبود. "

علت

توضیحات