گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" در حالی که باید وزنم


در حالی که باید وزنمو چک کنم بیشتر از یه هفته پیش یه ترازو از تیمچه گرفتم و اصلا به روشن هم نیاوردن که چک کنن و تامین موجودی کنن واقعا این نوع سرویس ‌دهی در اولین سفارش نوبره!!! "

علت

توضیحات