گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" از فروشگاه آنلاین آت


از فروشگاه آنلاین آترامارت خریدم، و توی ترب پیداش کردم. قیمتهاش از جاهای دیگه خیلی بهتر بود. امروز ظهر ساعت ۲ سفارش دادم، قبل از ۸ رسید. واقعا راضیم از این خرید. قسطی هم میده تازه! منم با قرض و قوله خریدم 😁 "

علت

توضیحات