گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" افتضاحترین مزون که دیدم بعد از چهار ماه تاخیر شلواری که خریداری کرده بودم از سایتشون برام فرستادن که پاره بود و قتی تماس گرفتم جواب میدن موقع باز کردن خودتون پاره کردین با چاق


افتضاحترین مزون که دیدم بعد از چهار ماه تاخیر شلواری که خریداری کرده بودم از سایتشون برام فرستادن که پاره بود،وقتی گفتم بهشون میگن خودتون موقع باز کردن با چاقو پاره کردین ، در صورتی که پارگی جوری هست که قشنگ مشخصه که از قبل بوده "

علت

توضیحات