گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" فروشگاه خوبی هست قیمت های...


فروشگاه خوبی هست قیمت های مناسبی داره خصوصا که بعضی از کالاهاشون حراج هم داره "

علت

توضیحات