گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تا الان ٢ بار سفارش


تا الان ٢ بار سفارش دادم هر دو بار گفتین تامین نشد و لغو کردین سفارشو وقتی قدرت تامین ندارین چرا جزو سبد محصولاتیتون میارین؟ جالب اینجاست که بعد از اینکه گفتین تامین نشد هنوز اون محصول داخل سایت بود و امکان خرید داشت 😐 "

علت

توضیحات