گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سلام من چهار ماه هست…


سلام من چهار ماه هست ثبت سفارش کردم هنوز کالای خود را تحویل نگرفتم هر موقع زنگ می زنم با کلمات تکراری هفته به هفته عقب میندازند فکر کنم همه حرفها یشان ... هستش من اگر اگر از کشور سازنده سفارش می دادم تا حالا به دستم رسیده بود پشت این قضیه ... گسترده هست هیچ کس رضایت ندارد "

علت

توضیحات