گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" بله خوب بوده ضمنا اززحمات…


بله خوب بوده ضمنا اززحمات خانم حیدری که من وهمسرم درچهارم دیماه۴۰۲ جهت تور دبی تهیه نمودیم تشکر دارم ولی لیدر این تور بنام خانم ترانه درهتل گرند سانترال دبی شخصی بی ادب واجازه خرید تورلیدررا دردبی به ما نمی داد وخودش هم چند برابر پول می گرفت مثلا گشت شهری خود خانم ترانه ۹۸۰۰۰۰۰تومان برای ۲ نفر حساب می کرد درحالیکه همین تور گشت شهری ازآژانس های دیگه ۷ میلیون تومان برای ۲ نفر بود حالا شما حساب کنید برای ۴ روزمبلغی حدود ۱۰ تا۱۵ میلیون تومان اضافه از۲ نفر دریافت می کرد که بااعتراض بنده مواجهه شد که نهایتا باورود خانم حیدری به قضیه ازطریق تماس واتساپ بامشکلات زیاد خاتمه یافت "

علت

توضیحات