گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" راحت


قیمت هاشون نسبت به برند های دیگه همیشه معقول تر بود ما زیاد ازشون کفش گرفتیم کیفیت هاشون هم خوب بود خیلی راحت بودن تو پا "

علت

توضیحات