گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" عالی


ادویه ای که از احمد جلالی گرفتم برای قیمه استفاده کردم کلی طعمش تغییر کرد وعالییی تر شد "

علت

توضیحات