گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" کارشون حرف نداره


واقعا کارشون حرف نداره من تا حالا چند بار ازشون خرید کردم با اینکه قیمتا بالا رفته بود تحویل دادن "

علت

توضیحات