گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تیمچه یکی از بدترین


تیمچه یکی از بدترین تجربه های من در خرید آنلاین بوده و متاسفانه پیگیری مشتری در مورد خرید من حتی ضعیف تر یک صفحه اینستاگرامی انجام شده امیدوارم که در روند پاسخگویی تون تغییر ایجاد کنید "

علت

توضیحات