گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من کلا تجربه خوبی ب


من کلا تجربه خوبی با چاره نداشتم. اولا جنساشون جور نیست و موجودی ندارن و دوما گرون‌تر از بازار میدن. "

علت

توضیحات