گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" امروز سفارشی که به ت


امروز سفارشی که به تیمچه داده بودم رسید دستم. سفارشمو ۱۶ام داده بودم و بعد از ۵ روز رسید دستم. که همون موقع پرداخت هم همین رو گفته بود. دلیل اصلی که ازین سایت خریدم تخفیف خوبش برای خرید اول بود. ولی چون تجربه خوبی داشتم، اگه بخوام خرید آنلاین کنم، گزینه اولم این سایت خواهد بود. "

علت

توضیحات