گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" @nimolix فروشگاه چا


@nimolix فروشگاه چاره با اینکه خیلی هم قوی نیست خداییش خیلی سریع و عالی بوده اشتباه محض کردم گفتم دیجی‌کالا بزرگه حتما یه پوئن مثبتی داره "

علت

توضیحات