گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" عالی هستن


سفارشاتم بدستم رسید کلی ذوق کردم به خاطر هدیه ای که گذاشته بودن واقعا دستشون درد نکنه عالی بودن "

علت

توضیحات