گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" افتضاح فقط ميتونم بگم ،…


افتضاح فقط ميتونم بگم ، گول اين وام دادن رو نخىريد اصلا نميتونمم كالا رو تامين كنن "

علت

توضیحات