گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من امسال دوبار تور استانبول…


من امسال دوبار تور استانبول ازشون گرفتم خودشون هتل هالیک و فرونیا رو گفتن و هر دو عالی بودن قیمتشون از همه جا پایین تر بود خیلی پرسنل خوبی دارن حتما پیشنهاد میکنم "

علت

توضیحات