گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" اگه درباره محصولاتشون بیش...


اگه درباره محصولاتشون بیشتر توضیح میدادن خیلی بهتر بود واینکه تنوع کالاهاشونم بیشتر کنن "

علت

توضیحات