گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" اطلاع ندادن برای عدم


اطلاع ندادن برای عدم موجودی کالا، اطلاع ندادن از عدم ارسال کالا در بازه زمانی، عدم اعلام زمان مشخص برای تامین کالا، رفتار نا مناسب پرسنل کال سنتر و.... شاید یک دهم مشکلات من در خرید از تیمچه بوده "

علت

توضیحات