گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" سلام من با کارت اعت


سلام من با کارت اعتباری و نقدی هفت ملیون از تیمچه خریداری کردم بسته بندی عالی کیفیت جنس هایی که فرستادن مرغوب بود بنظرم از دیجی کالاهم بهتره👏 "

علت

توضیحات