گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تنوع محصول با پشتیبانی عالی


انواع محصولات متنوع از هر دسته ای که بخوای توی این فروشگاه پیدا میشه ویکی از مزیت هاش داشتن پشتیبانی خیلی خوب هست چند باری خرید کردم که در کمترین زمان برام ارسال شد "

علت

توضیحات