گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" خوبه


شاهسوند کمپوت انجیرش عالیه کلا کمپوت و ادویه هاش عالی ان ولی مربا هاش چنگی به دل نمیزنه "

علت

توضیحات