گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" من از شیکسون 4 تا...


من از شیکسون 4 تا سفارش خریدم فقط نمی دونم چرا سیستم شیکسون یه جا نفرستاد سفارشم رو سه بار برام ارسال داشتن که از این نظر راضی نبودم "

علت

توضیحات