گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" دوسالی هست از این فروشگاه...


دوسالی هست از این فروشگاه خرید می کنم یکی دوباری سفارش ناقص بود که ارسال مجدد شد برام ولی کالاهای خوبی دارن "

علت

توضیحات