گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تخفیف عالی


سه بار تا حالا از فروشگاه لباس شیکسون خرید کردم به نظرم قیمت های عالی با تخفیف های فوق العادهای دارن وسفارش ها هم کیفیت مناسبی داشتن "

علت

توضیحات