گزارش نظرات در آینه

گزارش نظر

" تخفیفای خوب داره


من از دسته لوازم آرایشی خرید داشتم با تخفیفاتی که داشت تونستم خرید خیلی خوبی رو داشته باشم "

علت

توضیحات